Informacio

 

SISTEMES DE COMUNICACIÓ
1) Per a contactar amb nosaltres usin:
Telèfon: 871201007
e-mail: info@drstoma.com
Direcció: C /. Tudo 11, Son Ferrer, Calvià 07181, Illes Balears.

2) Nosaltres no enviem informació de pacients per internet.

3) FACEBOOK, WhatsApp, Telegram etcètera: Si té una urgència no faci servir aquests sistemes, és millor fer servir el telèfon.

4) No donem informació a tercers si no és amb autorització escrita.

 

 

Quan no parlar

 

Proveu de no parlar amb el metge quan porta el fonendoscopi.

El fonendoscopi ens permet sentir sorolls fisiològics i patològics en el pacient que estem explorant, però no ens deixa sentir molt del que passa en l'entorn. No saps mai si les paraules que fas servir quan descrius els símptomes, i el metge porta el fonendoscopi, seràn paraules claus el la recerca del diagnòstic així que no prenguis el risc.

 

 

 

 

REVISIONS


La revisió no només és una exploració en recerca de malalties ignorades sinó que és un bon moment per repassar l'estil de vida de les persones poguent així detectar errors i mals hàbits a temps.


Recomanem que es comencin les revisions mèdiques anuals als 13- 14 anys i el motiu és que volem detectar aviat malalties, tendències o hàbits poc sans que poden influir en la qualitat i durada de la vida del jove pacient. Alhora volem educar els joves perquè tinguin una relació bona i oberta amb els professionals de la salut. Convé que desenvolupin una actitud responsable cap a la seva salut, i posteriorment eduquin a les seves futures famílies en el bon ús dels coneixements que hi ha en referència a la salut i el seu manteniment.

 

 

 

Guia per a la recollida de femta per al cribatge de càncer de còlon.

Les mostres de femta s’han de recollir amb un recipient net, preferentment estèril.
Necessitarà 3 contenidors per a les mostres de femta.
Cada envàs ha ser etiquetat amb el nom i la data.
Les mostres de femta s’han d’emmagatzemar amb una bossa de plàstic segellada i guardades a la gelera fins que siguin lliurades al centre médic.
La femta no ha de caure a l’aigua ni tocar la tassa del WC. Pot emprar paper o un recipient de plàstic (previament rentat) d’aliments que no haguin contingut carn.
Les mostres de femta haurien de tenir el tamany d’una oliva. Pots emprar una espàtula de plàstic per a poder recollir la mostra.
Les mostres haurien de ser entregades tan aviat com sigui possible.

 

Teléfono: 871-201-007.

Correo electrónico: info@drstoma.com

Dirección postal: Centro Medico Dr.Michael Stoma, C/.Tudo 11, Son Ferrer, Calvia 07181, Islas Baleares, Spain.

Llamen  para pedir cita.

Si tienen una urgencia llamen antes de venir para que les podamos aconsejar. Si no puede comunicar con nosotros llamen a : 112 o 061.

 

 

Telephone: (+34) 871-201-007

Email: info@drstoma.com

Postal address: Centro Medico Dr.Michael Stoma, C/.Tudó 11, Son Ferrer, Calvia 07181, Islas Baleares. SPAIN

 

Please call if you need an appointment.

If you should have an emergency please call before coming so we can give you advice. Should you not be able to contact with us please call 112 or 061. If you are calling from a foreign phone when we are closed to the public, please call +34 871 95 99 66

 

Map

Informacion/Information

Legal Notice